Obnova zahradnictví

Název: Revitalizace národní kulturní památky LVA – státní zámek Valtice – turistický cíl Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010970

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP)

  • prioritní osa: 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
  • specifický cíl: 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (průběžná výzva č. 06_16_073)
  • výzva nositele CLLD: 1. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. – Zachování kulturního dědictví
  • doba trvání projektu: 21. 8. 2018 – 31. 12. 2022
  • stav projektu: realizace
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 5 461 400,- Kč, z toho 4 974 352,- Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 487 048,- Kč z vlastních zdrojů
  • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

 

Zaměření a cíle projektu:

Projekt je zaměřen na revitalizaci zahradnictví, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany, obnovu zahrady, výstavbu sociálního zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance.

Realizací projektu dojde k vybudování pokladny se sociálním zázemím pro návštěvníky zahradnictví. Sociální zázemí výrazně zvýší návštěvnický komfort.

Součástí projektu je rovněž vybudování nové manipulační plochy a zázemí pro zaměstnance (sprcha, toaleta, denní místnost a sklad materiálu a nářadí), které dnes v areálu zahradnictví chybí.

Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i zaměstnance umožní prodloužení doby provozu zahrady o 1 měsíc. Bylinková zahrada tak bude pro návštěvníky otevřena od začátku května do poloviny října.

Anotace Valtice obnova zahradnictvi