Zámek - sídlo pokroku

Volně přístupná výstava v místnostech v prvním nadzemním patře hlavní zámecké budovy představí zajímavosti z technické stránky vybavení zámku Valtice a také zámku Lednice. Technické památky v historických zámeckých objektech v Lednici a ve Valticích jsou fascinující a jako historické doklady jsou hodné naší pozornosti podobně jako umělecké a řemeslné výtvory. Výstava Zámek – sídlo pokroku odkrývá alespoň část z dosud málo prozkoumaného technického dědictví Lednicko-valtického areálu.

Zámek – sídlo pokroku

Přestože zámecké budovy vnímáme především jako doklady vrcholného stavitelského umění a coby reprezentační sídla šlechty přibližující vysoký standard životního stylu, existuje i další zajímavý úhel pohledu, který bývá často opomíjen: technická vybavenost a použité technologie. Přitom se jedná o podstatnou a z praktického hlediska i zásadní kvalitu zámeckých komplexů.

Zajímavé a v některých prvcích jedinečné bylo i technické a technologické vybavení objektů v Lednicko-valtickém areálu. Oba zámecké komplexy jsou excelentními stavebními památkami, ovšem také doklady užití technických zařízení, pomůcek, strojů a nástrojů. Největší nárůst v užívání techniky na zámcích v Lednici a ve Valticích je spjat s poslední třetinou 19. století a první čtvrtinou 20. století. Na přelomu 19. a 20. století totiž oba zámky rozhodně nebyly zastaralými a nemoderními obytnými komplexy, ale naopak funkčními hospodářskými, reprezentačními a správními areály, které nabízely nejvyšší dobový komfort a byly uživatelsky praktické. Jejich technická a technologická vybavenost také dokládala progresivnost správy, ale i zájem Liechtensteinů o technické a technologické objevy a novinky v oblasti bydlení.

V době, kdy v široké populaci ještě nebyly běžně užívány, ba ani známy, byly v zámcích v Lednici a ve Valticích, ale také v hospodářských objektech celého panství, užívány různorodé nejmodernější technologie. Vlastní elektrárna vyráběla elektrický proud, který byl prostřednictvím distribuční sítě rozváděn na potřebná místa, používaly se telefony, technicky špičková zařízení k přívodu a odvodu vody i tepla. Na obou zámcích ovšem bylo také už na přelomu 19. a 20. století používánu kupříkladu sanitární a kuchyňské vybavení velmi podobné tomu, jaké známe dnes a mezi průkopníky patřili Liechtensteinové a také v oblasti dopravy, měření času či ekonomicky optimálního, a přitom ekologického zemědělství.

Zámky v Lednici a ve Valticích tedy na přelomu 19. a 20. století nebyly jen reprezentačními stylovými obydlími, ale byly také centry hospodářského života a sídly pokroku v technické a technologické oblasti. Byť se panství mocně modernizovalo i v následujících desetiletích, některá pozoruhodná řešení aplikovaná na počátku 20. století, nebo ještě dříve, byla pro svou spolehlivost a účelnost užívána velmi dlouho, v řadě případů dokonce až do poloviny 20. století. A je shodou šťastných historických náhod, že se řada artefaktů technické povahy dochovala až do současnosti. V některých případech to bylo dáno jejich rozměrností a nesnadnou manipulací s nimi, jindy prostým faktem, že se zejména ve druhé polovině 20. století síly soustřeďovaly především na stavební obnovu zámků, dalších budov i exteriérů. Často byly již nepoužívané a odložené technické celky i jednotlivé předměty „znovuobjeveny“ až ve 21. století.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý 12. září v 15:00, v prvním nadzemním podlaží zámku Valtice. Od 12. září 2018 i celou sezónu 2019 je výstava přístupná zdarma, vždy v otevírací době hlavního okruhu.

 

Vernisáž výstavy Zámek – sídlo techniky

Datum: 12. září 2018 v 15.00 hodin

Výstavu zahájí:

PhDr. Richard Svoboda MBA, kastelán SZ Valtice,

Václav Holásek, odborný konzultant výstavy

ing. arch Jiří Lužný, konzervátor a připravovatel výstavy

PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph. D., historik

Místo konání: 2 NP SZ Valtice

Základní informace

  • délka minut

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
28. 8.–11. 9. uzavřen
12. 9.–30. 9. út–ne 9.00–17.00
1. 10.–31. 10. út–ne 9.00–15.00
1. 11.–25. 11. so–ne 10.00–14.00
26. 11.–15. 3. uzavřen
16. 3.–31. 3. so–ne 9.00–15.00
1. 4.–30. 4. út–ne 9.00–16.00
22. 4. po 9.00–16.00
1. 5.–2. 6. út–ne 9.00–17.00
6. 5. po 9.00–17.00
3. 6.–7. 6. uzavřen
8. 6.–9. 6. so–ne 9.00–17.00
10. 6.–14. 6. uzavřen
15. 6.–16. 6. so–ne 9.00–17.00
17. 6.–21. 6. uzavřen
22. 6.–23. 6. so–ne 9.00–17.00
24. 6.–28. 6. uzavřen
29. 6.–1. 9. po–ne 9.00–17.00
2. 9.–30. 9. út–ne 9.00–17.00
1. 10.–3. 11. út–ne 9.00–16.00
28. 10. po 9.00–16.00
1. 11.–1. 12. so–ne 10.00–14.00

Vstupné

rezervace není nutná