Valtice

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

V souladu s usnesením vlády je objekt od pondělí 12. října uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Zámek - sídlo pokroku

Volně přístupná výstava představí zajímavosti z technické stránky vybavení zámku Valtice a také zámku Lednice. Technické památky v historických zámeckých objektech v Lednici a ve Valticích jsou fascinující a jako historické doklady jsou hodné naší pozornosti podobně jako umělecké a řemeslné výtvory. Výstava Zámek – sídlo pokroku odkrývá alespoň část z dosud málo prozkoumaného technického dědictví Lednicko-valtického areálu. Výstava je umístěna v místnostech v prvním nadzemním patře hlavní zámecké budovy

Zámek – sídlo pokroku

Přestože zámecké budovy vnímáme především jako doklady vrcholného stavitelského umění a coby reprezentační sídla šlechty přibližující vysoký standard životního stylu, existuje i další zajímavý úhel pohledu, který bývá často opomíjen: technická vybavenost a použité technologie. Přitom se jedná o podstatnou a z praktického hlediska i zásadní kvalitu zámeckých komplexů.

Zajímavé a v některých prvcích jedinečné bylo i technické a technologické vybavení objektů v Lednicko-valtickém areálu. Oba zámecké komplexy jsou excelentními stavebními památkami, ovšem také doklady užití technických zařízení, pomůcek, strojů a nástrojů. Největší nárůst v užívání techniky na zámcích v Lednici a ve Valticích je spjat s poslední třetinou 19. století a první čtvrtinou 20. století. Na přelomu 19. a 20. století totiž oba zámky rozhodně nebyly zastaralými a nemoderními obytnými komplexy, ale naopak funkčními hospodářskými, reprezentačními a správními areály, které nabízely nejvyšší dobový komfort a byly uživatelsky praktické. Jejich technická a technologická vybavenost také dokládala progresivnost správy, ale i zájem Liechtensteinů o technické a technologické objevy a novinky v oblasti bydlení.

V době, kdy v široké populaci ještě nebyly běžně užívány, ba ani známy, byly v zámcích v Lednici a ve Valticích, ale také v hospodářských objektech celého panství, užívány různorodé nejmodernější technologie. Vlastní elektrárna vyráběla elektrický proud, který byl prostřednictvím distribuční sítě rozváděn na potřebná místa, používaly se telefony, technicky špičková zařízení k přívodu a odvodu vody i tepla. Na obou zámcích ovšem bylo také už na přelomu 19. a 20. století používánu kupříkladu sanitární a kuchyňské vybavení velmi podobné tomu, jaké známe dnes a mezi průkopníky patřili Liechtensteinové a také v oblasti dopravy, měření času či ekonomicky optimálního, a přitom ekologického zemědělství.

Zámky v Lednici a ve Valticích tedy na přelomu 19. a 20. století nebyly jen reprezentačními stylovými obydlími, ale byly také centry hospodářského života a sídly pokroku v technické a technologické oblasti. Byť se panství mocně modernizovalo i v následujících desetiletích, některá pozoruhodná řešení aplikovaná na počátku 20. století, nebo ještě dříve, byla pro svou spolehlivost a účelnost užívána velmi dlouho, v řadě případů dokonce až do poloviny 20. století. A je shodou šťastných historických náhod, že se řada artefaktů technické povahy dochovala až do současnosti. V některých případech to bylo dáno jejich rozměrností a nesnadnou manipulací s nimi, jindy prostým faktem, že se zejména ve druhé polovině 20. století síly soustřeďovaly především na stavební obnovu zámků, dalších budov i exteriérů. Často byly již nepoužívané a odložené technické celky i jednotlivé předměty „znovuobjeveny“ až ve 21. století.

Po celou sezónu 2020 je výstava přístupná zdarma, vždy v návštěvní době Hlavního reprezentačního okruhu.

Základní informace

  • délka minut
  • max. 1 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2. 12.–19. 3. uzavřen
20. 3.–31. 3. pá–ne 9.00–15.00
1. 4.–30. 4. út–ne 9.00–16.00
1. 5.–30. 9. po–ne 9.00–17.00
1. 10.–11. 10. út–ne 9.00–16.00
28. 10. (st) uzavřen
7. 12.–19. 3. uzavřen

Po celou sezónu 2020 je výstava přístupná zdarma, vždy v návštěvní době Hlavního reprezentačního okruhu.

Vstupné

Vstup volný

rezervace není nutná