Národní centrum divadla a tance

V září roku 2015 byl slavnostně otevřen provoz Národního centra divadla a tance (NCDT) ve Valticích, které má za úkol přispět k lepšímu využití potenciálu lednicko-valtického areálu, součásti kulturního dědictví UNESCO.

Za přispění prostředků z fondů Evropské unie byla postavena replika původního barokního divadla z 18. stol. s kapacitou 173 míst. Druhým objektem je obnovená zimní jízdárna, která nyní slouží jako kulturní sál s kapacitou přes 800 míst k sezení na ploše 1200 m2. Oba prostory jsou určeny ke kulturně-společenskému využití a vzdělávacím aktivitám.


Těšíme na setkání s Vámi při všech akcích v NCDT i Státního zámku Valtice.