Obnova zahradnictví

Název: Revitalizace národní kulturní památky LVA – státní zámek Valtice – turistický cíl
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010970

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP)

 • prioritní osa: 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (průběžná výzva č. 06_16_073)
 • výzva nositele CLLD: 1. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. – Zachování kulturního dědictví
 • doba trvání projektu: 21. 8. 2018 – 31. 12. 2022
 • stav projektu: realizace
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 5 461 400,- Kč, z toho 4 974 352,- Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 487 048,- Kč z vlastních zdrojů
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

 

Zaměření a cíle projektu:

Projekt je zaměřen na revitalizaci zahradnictví, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany, obnovu zahrady, výstavbu sociálního zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance.

Realizací projektu dojde k vybudování pokladny se sociálním zázemím pro návštěvníky zahradnictví. Sociální zázemí výrazně zvýší návštěvnický komfort.

Součástí projektu je rovněž vybudování nové manipulační plochy a zázemí pro zaměstnance (sprcha, toaleta, denní místnost a sklad materiálu a nářadí), které dnes v areálu zahradnictví chybí.

Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i zaměstnance umožní prodloužení doby provozu zahrady o 1 měsíc. Bylinková zahrada tak bude pro návštěvníky otevřena od začátku května do poloviny října.

Anotace Valtice obnova zahradnictvi

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

PhDr. Richard Svoboda, MBA

 • správce objektu - kastelán
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Zámek 1/, Valtice 69142
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Brno International Business School (Nottingham Trent University), MBA. Pracoval na pozicích kulturního redaktora Brněnského večerníku (1987 – 89), dále jako vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, později Ústav pro českou literaturu AV ČR (1990 – 2000), jako odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1996 – 2000), místostarosta Městské části Brno-Královo Pole (2000 – 2002), náměstek primátora Statutárního města Brna (2002 – 2004), primátor Statutárního města Brna (2004 – 2006), senátor – Senát Parlamentu České Republiky (2006 – 2012). V roce 2014 začal pracovat pro Národní památkový ústav jako koordinátor projektu a vedoucí Národního centra divadla a tance. Od roku 2015 jako kastelán spravuje státní zámek ve Valticích.

Mgr. Dagmar Šnajdarová

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 573 301 435, 725 308 460
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1 76701