Zlatý pohár Alexandra Velikého na zámku Valtice

Na zámku Valtice čeká na návštěvníky v následujících týdnech opravdu mimořádně unikátní památka světového významu, a to v prostorách výstavního projektu KŘIŽÁCI v druhém podlaží hlavní zámecké budovy, kde již ze samotných křižáckých výprav jsou prezentovány neocenitelné originální kusy.

Od 18. května do konce července 2017 je zde k vidění originál poháru Alexandra Velikého z ryzího zlata! Toto jedinečné umělecké dílo bylo vytvořeno ve 4. století před naším letopočtem ve Střední Asii a od poloviny minulého století je součástí zahraniční soukromé sbírky.

„Expozice poháru Alexandra Velikého s sebou nesla mimořádné úsilí a bezpečnostní opatření, a to od vyjednání zápůjčky, přes obezřetný převoz a nákladné pojištění, až po samotnou instalaci do pancéřové vitríny,“ vylíčil kurátor výstavy David Majer nelehkou cestu výstavního kousku na valtický zámek.

 Zlatý pohár prezentovaný poprvé v rámci této mimořádné výstavy je výjimečnou památkou světových dějin, památkou, která nemá srovnatelnou analogii ve sbírkách ani těch největších muzeí Evropy, Asie a Ameriky. Podle ikonografie reliéfní výzdoby jde bezpochyby o královský pohár, jenž měl svému uživateli Alexandru Velikému připomínat světovládné ambice či jejich realitu. Ikonografie poháru je jednoduchá a velkolepá zároveň. Král, který z poháru pil, držel v jedné chvíli v rukou celý svět – mikrokosmos plný svárů a interakcí vlastních životu a životnímu principu.

„Jsme mimořádně poctěni, že právě valtický zámek může být prvním a možná jediným místem v novodobých světových dějinách, kde veřejnost dostane možnost shlédnout tento takřka nepopsatelně cenný artefakt,“ vyjádřil kastelán zámku Valtice Richard Svoboda. „Jedinečnou hodnotu vystaveného poháru dokreslí také tajemná atmosféra výstavního zámeckého sálu, kde mohou návštěvníci v klidu posedět a nasát hlubokost významu samotného poháru v kontextu světových dějin i ikonografii na něm znázorněnou.“

Výstava je otevřena denně od 9 do 18 hodin, vstupenky jsou k zakoupení na pokladně zámku či přímo na místě, vstupné pro dospělé 160 Kč, snížené 110 Kč, organizované skupiny školní mládeže mají vstup dvou osob pedagogického dozoru zdarma a dětí za 90 Kč.