Výstava poháru Alexandra Velikého na zámku Valtice prodloužena až do 29. října 2017

Velký zájem návštěvníků valtického zámku společně s oficiální žádostí NPÚ dokázaly přesvědčit majitele této unikátní památky, aby její výpůjčku prodloužil až do 29. října 2017. Publikum tak bude moci vidět tento jedinečný předmět světového významu, který nebyl doposud nikdy a nikde vystaven, po celou hlavní sezónu.

Zlatý královský pohár byl zapůjčen ze soukromé sbírky jistého královského rodu z Blízkého východu. Majitel poháru vyslovil přání zůstat v anonymitě, což tajemnost vystaveného předmětu ještě umocňuje.

Označení památky jako Pohár Alexandra Velikého nemá pouze symbolický nebo zástupný význam. Naopak, odráží uměleckou realitu dvora největšího starověkého dobyvatele a světovládce ve druhé polovině 4. století př. n. l. Charakterem výzdoby odkazuje do období počínajícího helénismu – kulturně-politického období v dějinách lidstva, kterému sám Alexandr ukázal hlavní směr i náplň. Ve vysokém tlačeném reliéfu tenkého zlatého plechu poháru vystupují antropomorfní i zoomorfní figury s dramatičností a fyziognomií individualizovanou podle ryze řeckého vzoru. Námětová a zejména ikonografická složka však promlouvá orientálním jazykem.

Ikonografie poháru je jednoduchá a velkolepá. Král, který z poháru pil, držel v jedné chvíli v rukou celý svět – mikrokosmos plný svárů a interakcí vlastních životu a životnímu principu. Nade vším koloběhem světa bdí zlatem oděný Hélios – bůh ztělesňující slunce. Není náhodou, že Hélios je zde zobrazen obdobně jako bůh Apollón, jenž v helénistickém umění býval začasté ztělesněním Alexandra Velikého, resp. jemuž Alexandr uměleckým prostřednictvím propůjčoval svou podobu.

V důležité souvislosti je nutno zmínit okřídleného lva, jenž po levici Héliově přemáhá kozoroha. Také v tomto případě lze najít přímou souvislost s osobou samotného Alexandra Velikého. Alexandr byl po smrti vzat na svém trůnu na nebesa právě takovým okřídleným lvem (popř. gryfem), jenž je zobrazen triumfující na tomto královském poháru.

Toto jedinečné umělecké dílo bylo vytvořeno ve druhé polovině 4. století př. n. l. ve Střední Asii (konkrétní lokalizace je prozatím předmětem hypotéz a odborných diskusí) a od poloviny minulého století je v majetku blíže nespecifikovaného královského rodu.

Zlatý pohár prezentovaný poprvé v rámci této mimořádné výstavy je výjimečnou památkou světových dějin, památkou, která nemá srovnatelnou analogii ve sbírkách ani těch největších muzeí Evropy, Asie a Ameriky. Soudě podle ikonografie reliéfní výzdoby jde bezpochyby o královský pohár, jenž měl svému uživateli (Alexandru Velikému) připomínat světovládné ambice či jejich realitu.