Nabídka pronájmu prostor na zámku Valtice

Státní zámek Valtice nabízí možnost pronájmu prostor.

Jedná se o přízemní prostory v hlavní zámecké budově, vhodné k provozu kavárny či obdobné provozovny. Jedná se o otevřené výběrové řízení na provozovatele, nabídky je možné posílat do 15. prosince 2017, bližší podmínky a informace shrnuje přiložený dokument.

nabídka - https://www.zamek-valtice.cz/pamatky/valtice/nabidky_prilohy/nabidka.pdf

smlouva - https://www.zamek-valtice.cz/pamatky/valtice/nabidky_prilohy/smlouva.pdf 

NPÚ je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.