Vznik Česko-lichtenštejnské společnosti přijel do Prahy přivítat dědičný princ Alois z Lichtenštejna

Slavnostním večerem v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě ve středu 11. dubna 2018 oficiálně zahájila činnost nově vzniklá Česko-lichtenštejnská společnost. Setkání hostili dědičný princ Alois z Lichtenštejna a lichtenštejnská velvyslankyně v Rakousku a České republice Maria-Pia Kothbauer.

Princ Alois, který od roku 2004 vykonává pravomoci vládnoucího knížete Lichtenštejnska, zdůraznil na slavnostní recepci, které se zúčastnilo více než 130 hostů, historické vazby jeho rodu s českými zeměmi. První Lichtenštejn se usídlil v Mikulově na pozvání Přemysla Otakara II. před více než 700 lety. Princ Alois, jehož nejstarší syn dostal jméno Václav, rovněž vyjádřil naději, že se oběma zemím – Lichtenštejnsku a České republice - podaří v budoucnu překonat dosud nevyřešené problémy, vzniklé v důsledku poválečného vývoje v Československu a především konfiskace rodového majetku. „Je skvělé, že Česko-lichtenštejnská společnost vznikla zdola, protože právě tento druh energie může úspěšně pomoci rozvíjet nejen kulturní a společenské vazby pečující o společné historické dědictví, ale i přátelství a blízké vztahy mezi lidmi,“ říká princ Alois.  

Česko-lichtenštejnská společnost, která formálně vznikla 1. února tohoto roku, si dává za cíl své existence rozvoj přátelství a vzájemných vztahů a podporu všech aktivit, které propojují nejen obě země, ale i jejich obyvatele. V programu společnosti budou mít místo společenská setkání, ale i vzdělávací přednášky, konference, výstavy nebo poznávací cesty. Předsedou Česko-lichtenštejnské společnosti z. s. je Richard Svoboda, dnes kastelán zámku ve Valticích, místopředsedou právník Jiří Balaštík, a členy akademička Jan Tepperová z VŠE, podnikatel v lázeňství Martin Plachý a zakladatel Historického spolku Liechtenstein Pavel Juřík. Roli čestných předsedů přijali bývalý ministr kultury Daniel Herman a velvyslankyně Maria-Pia Kothbauer.

„V České republice existují území, která jsou s péčí rodiny Lichtenštejnů natolik propojená, že mluvit o vztazích mezi Lichtenštejny a touto zemí je vlastně nepřesné. Vztah mají spíše cizí entity a oni tu jsou doma. Na druhou stranu, o Lichtenštejnsku jako státu zatím v Česku ke své škodě příliš nevíme. A i to bychom chtěli změnit,“ říká předseda spolku Richard Svoboda.