Valtice

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

!! Letní pití vína a gastro festival Valtice po italsku - 4. a 5. července od 11:00 do 23:00 - vstup zdarma !!

Zavřít

Výstava Století změn na zámku Valtice

Výstavu mapující proměny valtického zámku ve 20. století najdete v komnatách v prvním nadzemním patře hlavního zámeckého paláce a je volně přístupná v časech prohlídek hlavním okruhem.

Století změn – Proměny valtického zámku ve 20. století

V mnohasetletých dějinách šlechtického sídla ve Valticích je 20. století obdobím nejbouřlivějším a nejpřevratnějším. Jako v obecných dějinách střední Evropy, také ve Valticích bylo možno sledovat a zaznamenat, ba bylo nemožno nezažívat společenské, politické, ale také technické a technologické proměny. V intervalu jednoho lidského života byl dvakrát zcela dekonstruován společenský řád, plně se projevily hrůzy dvou světových válek, lámaly se osudy rodů, jednotlivců, firem i regionu.

Přestože lze interval 20. století v prostorách zámku Valtice i města Valtice ohraničit vnějškově klidnými desetiletími: nultými léty 20. století a 90. léty 20. století a vzdor tomu, že zámek vnějškově stále zůstával nehybnou dominantou města, i zde se odehrávala dramata, katastrofy i drobnější i zásadnější radostné události. Jejich souslednost nabývala často panoptikální a absurdní podoby, nezřídka se udály děje nejen dříve těžko předvídatelné, ale zhusta i nepředstavitelné. Právě oněch sto let přibližuje projekt Století změn. Každodennost v zámcích Lednice a Valtice mezi léty 1900 a 2000, který byl realizován s podporou Ministerstva kultury ČR a jehož součástí je výstava STOLETÍ ZMĚN, která je od listopadu 2019 otevřena ve druhém nadzemním podlaží hlavní zámecké budovy.

 

Koncepce projektu: Pálava Point, s. r. o.

Participanti: Národní památkový ústav – státní zámek Valtice a Pálava Point, s. r. o.

Architektonický koncept: ing. arch. Ľudmila Koskan

Autor koncepce výstavy: Dr. Martin Reissner

Kurátor výstavy: ing. arch. Jiří Lužný

Supervize: PhDr. Richard Svoboda, MBA

Realizace projektu: leden až prosinec 2019

 

Projekt Století změn. Každodennost v zámcích Lednice a Valtice mezi léty 1900 a 2000 byl realizován s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR, a to prostřednictvím dotačního okruhu UNESCO.

Související akce