Nabídka pronájmu části nemovitosti - zámeček Belveder

Státní zámek Valtice nabízí možnost pronájmu části objektu zámeček Belveder - pravé křídlo - kavárna.

Jedná se o nabídku části zámečku Belveder - pravé křídlo. Prostory jsou určeny pro provoz kavárny vč. zázemí a WC. Jedná se o otevřené výběrové řízení na provozovatele, nabídky je možné posílat do 8. března 2021, bližší podmínky a informace shrnuje přiložený dokument:  

nabídka

smlouva

NPÚ je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.