Barokní slavnosti FESTE TEATRALE na zámku Valtice

V. ročník barokních slavností FESTE TEATRALE proběhne po celém areálu zámku v sobotu 31. srpna 2019.

Festival zaplní zámecký areál od 11:00 do 23:00. Program vyvrcholí slavnostním barokním ohňostrojem ve 21:00 na zámecké louce a živou hudbou na vnitřním nádvoří zámku do pozdního večera. 

Návštěvníky čeká bohatý program s tanci, workshopy, hudebními vystoupeními na dobové nástroje po celý den po celém zámeckém areálu a také slavnostní operní představení v zámeckém divadle. Skvělé zpestření obstará provazochodkyně a také myší dostihy !!

Většina programu FESTE TEATRALE bude probíhat v prostorách před zámeckými schody, na čestném nádvoří u kašny, na vnitřním nádvoří a v zámecké kapli. Zapojeny budou také další prostory a samozřejmě barokní divadlo, kde kromě volně přístupného programu bude slavnostně uvedena opera. Večerní program obstará  barokní ohňostroj za zámkem ve 21:00 a živá hudba k tanci i poslechu na vnitřním nádvoří až do 23:00. 

Programový leták pro návštěvníky ke stažení zde

Program: 

Vnitřní a čestné nádvoří: Zdeněk Bouchner, trubač

11:00 zahájení slavnostní fanfárou před zámkem, 11:00 - 21:00 v areálu zámku - Zdeněk Bouchner, trubač

Čestné nádvoří: provazochodkyně Kristýna Tvrdíková

Kristýna Tvrdíková předvede své akrobatické dovednosti, provazochodectví a žonglování na čestném nádvoří zámku, nad zámeckými schody. V případě nepříznivého počasí se program přesune do Španělské konírny nebo Zimní jízdárny.

  • 12:00 žonglování - 10 min.
  • 14:00 akrobacie na laně - 10 min.
  • 15:00 žonglování - 10 min.
  • 17:00 akrobacie na laně - 10 min.
  • 18:00 žonglování - 10 min.

Čestné nádvoří: historické hry a myší dostihy Wagabundus Collective

Zámecké divadlo, průchod u infocentra, vinotéka - Jindřich Macek, loutna

Jindřich Macek, loutna - Loutnová hudba v proměnách času

Jindřich Macek - lounta

Loutnové skladby z období gotiky, renesance, baroka i vlastní tvorba Jindřicha Macka přináší klid, harmonii a prostor k zamyšlení…

Zámecká kaple: Petr Vacek,  varhany

Barokní varhany zámeckou kaplí krásně zní...

Varhanní koncerty mladého hudebníka Petra Vacka, kde zazní hudba od anomymních barokních autorů, přes Johanna Pachelbela a Johann Krieger, až po Leopolda Mozarta a Jana Křtitele Kuchaře.

Koncerty v kapli proběhnou v časech 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a v 17:30.

Vnitřní nádvoří: Alla Danza Brno - Baroque

Taneční soubor Alla Danza Brno - Baroque se věnuje studiu a dobově poučené interpretaci barokních dvorských tanců z přelomu 17. a 18. století. Zaměřuje se na francouzský styl „la belle danse“ nebo „la danse noble“ (čili tanec krásný, vznešený) spojený zejména se dvorem krále Ludvíka XIV., řečeného „Král Slunce“ a jeho  následníka Ludvíka XV. 

Při svých vystoupeních soubor prezentuje ukázky původních barokních tanců zrekonstruovaných na základě dochovaných písemných notací (grafických zápisů tance), ale i novodobé choreografie, které čerpají z barokního krokového rejstříku a pohybu paží. Svá vystoupení doprovází populárně naučným komentářem a zařazujeme do nich také veřejnou výuku jednodušších barokních tanců pro širokou veřejnost.

  • 14:00 Barokní tance "la belle danse" 
  • 14:15 Výuka barokních tanců
  • 16:00 Barokní tance "la belle danse" 
  • 16:15 Výuka barokních tanců
  • 18:30 Tanec na dvoře krále

V případě deště proběhnou vystoupení i výuka v Bílém sále, přilehlém k nádvoří zámku.

Vnitřní nádvoří, divadlo: Teatro Comico - Komedianti

Soubor Teatro Comico uvede mluvenou Commedia dell arte dle původního scénář Flaminia Scaly La Fortunata Isabella (Isabela má kliku) v maskách a barokních kostýmech.

Představení Komedianti bude uvedeno v 11:30 a 13:00 na vnitřním nádvoří zámku (v případě deště v Bílém sále, přilehlém k nádvoří) a v 15:00 v zámeckém divadle.

Divadlo e-Million

Divadlo na chůdách pro děti a dospělé. Herci divadla eMILLIon na chůdách v pestrobarevných kostýmech motýlů „poletují“ mezi návštěvníky akce, aby je tu a tam zahalili do svých křídel a zažertovali s nimi, v kejklířských kostýmech mávají prapory nad hlavami návštěvníků, se svými meči a kroužky vtáhnou do hry nejednoho diváka nebo zahrají svou bubenickou "serenádu" pro potěchu sluchu, oka i duše. Hlavním cílem je vytvořit příjemnou a přátelskou atmosféru.

Vystoupení chůdařů proběhnou v 11:00, 13:30, 17:15 a 18:45 před zámkem, kolem zámeckých schodů. V čase 14:45 kolem kašny na čestném nádvoří a ve 12:30 na vnitřním nádvoří zámku. 

Čestné nádvoří, vnitřní nádvoří: Anna Mazáčková - zobcová flétna, Barbora Hulcová – theorba

Anna Mazáčková a Barbora Hulcová vám nabídnou k poslechu barokní hudbu na historické nástroje. Budete mít možnost seznámit se s barokní zobcovou flétnou a theorbou (typ basové loutny), a to v repertoáru pozdního italského baroka. Obě interpretky vás vystoupením také krátce provedou slovem.

V případě deště vystoupení proběhnou v zámecké vinotéce.

Čestné nádvoří, vnitřní nádvoří, park: historické kostýmy ateliéru Šaruš History Fashion

14:00 - 21:00 areál zámku - prezentace autorských historických oděvů z 18. století Šaruš History Fashion z ateliéru Šárka Tóthová

 

Zámecké divadlo: Opera na cestách

19:00 zámecké divadlo - Jean-Joseph Mouret: LES AMOURS DE RAGONDE aneb Každá chce milovat, slavnostní opera, jediná placená část programu, 

 

15:00 - 20:00 vnitřní nádvoří - cimbálová muzika Jana Minkse

Vnitřní nádvoří: Ekström Kvartett

20:00 - 22:30 Koncert s podtitulem Od baroka k jazzu

Kapela Ekström Kvartett prezentuje původní muziku na pomezí Soulu, Funku a Jazzu. Frontman Lu von Schmidt získává posluchače a posluchačky svým energií nabitým projevem, který nikoho nenechává chladným. Velmi výrazné jsou také improvizace saxofonisty Tomáše Kudlíka a ostatních členů. Břeclavská kapela obstrará doplňkový program barokního dne a přinese propojení s dalšími hudebními styly.

Vnitřní nádvoří, v případě deště proběhne vystoupení v Bílém sále, přilehlém k nádvoří zámku.

 

Za zámkem: barokní ohňostroj

21:00 za zámkem - ohňostroj Noční fantazie na hudbu Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha

Slavnostní komponovaný barokní ohňostroj v parku valtického zámku 

Noční fantazie

I.obraz: Zámecká hostina

Sešeřilo se a na zámecké terase se rozsvěcují světýlka svícnů a pochodní. V jejich svitu se objevují barevné květy ve vázách na stolech. Pestré mísy s ovocem a noblesní toalety dam vytváří obraz opulentní hostiny.

II.obraz: Taneční rej

Hudba naplňuje celý prostor terasy a zahrady. Hoj, všichni na parket . Opět barvy rotujících tanečníků. Radost a veselí víří kolem celé společnosti.

III. obraz: Kytice

Svítící hvězdičky kreslí obraz barevné stěny. Noční kytice naplňuje plátno oblohy.

Zlaté paprsky štěstí končí ohňové představení.

Hudba: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach

 

Na vnitřním nádvoří bude možnost zakoupení občerstvení a valtických vín. Vstup na všechny atrakce je zdarma, vyjma opery v 19:00 v zámeckém divadle.

FESTE TEATRALE a především jeho podvečerní program a slavnostní komponovaný barokní ohňostroj je součástí celorepublikové HRADOZÁMECKÉ NOCI.

FESTE TEATRALE podpořili

 

Změny programu vyhrazeny.