Valtice

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

Kolonáda Na Rajstně

Monumentální památník na vyvýšenině nedaleko Valtic

Kolonáda na vrchu Reistenberg (zvaném také Homole), který se tyčí na pomezí dnešní jižní Moravy a Dolního Rakouska, je jedním z posledních děl architekta Josefa Hardtmutha ve službách Liechtensteinům.  Hardtmuth navrhl klasickou formu kolonády, na jejíž osu umístil volnou citaci římského triumfálního oblouku. Jedná se o jeden z vrcholů empírového triumfalismu v naší zemi.

Kníže Jan I. kolonádu nechal postavit na památku otce Františka a dvou zesnulých bratrů, Filipa a Ludvíka. Jejich podoba je zvěčněna sochami v nikách severní strany kolonády, antické tuniky odkazují k domnělému římskému původu rodu. Šestnáct reliéfů představuje rodové ctnosti a připomíná, že Liechtensteinové podporovali například hudbu, architekturu, filozofii i charitu a dokládá jejich rozvahu a odvahu. Dedikaci Janovu otci a bratrům dodnes dosvědčuje německý nápis „ Syn otci, bratr bratrům“ na straně severní, na straně jižní, rovněž německy, čteme obdobné věnování „Nezapomenutelným mužům jediný přeživší syn“.

Kolonáda je tedy rodovým památníkem a zároveň krajinnou pohledovou dominantou, jejíž umístění oceníme nejlépe za východního slunce na horizontu cesty z Poštorné. Stavba bývá tradičně - nikoli neoprávněně - přirovnávána k schönbrunnskému Glorietu. Práce byly zahájeny v roce 1812 pod vedením Josefa Poppelacka, hrubá stavba však probíhala zejména v roce 1816, následujícího roku byla doplněna bohatou výzdobou z dílny vídeňského sochaře Josefa Kliebra. Podle dobových pramenů byla budova dokončena až v r. 1823.

Více informací i unikátní historický obrazový materiál vám poskytne zdroj této krátké anotace, publikace Vitruvius Moravicus: neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800, jejímž editorem je Michal Konečný. Knihu vydal Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži roku 2015 v Brně.