Další prostory zámeckého areálu

s možností pronájmu

  • Barokní divadlo

  • Žabí sklep

  • Park u zámečku Belveder

  • Zámecké terasy

  • Vnitřní nádvoří

  • Dvůr

  • Přednášková místnost (NVC)

  • Učebny NCDT

  • Salónky