Zámecký park

Park v bezprostředním okolí valtického zámku s několika prostory pro venkovní sešlosti, oslavy či obřady 

  • svatební obřady - 10 000 Kč vč. DPH / 24 hodin, cena zahrnuje nájem, energie, vodu, úklid, technické zajištění akce
  • jiné komerční pronájmy - 10 000 Kč vč. DPH / 24 hodin, cena zahrnuje pouze nájem, další služby dle rozsahu a náročnosti akce, požadavků organizátora na zajištění služeb a pronájem mobiliáře budou účtovány individuálně
  • pronájem nad 48 hodin je osvobozen od DPH
  • ceny jsou platné pro rok 2017

Park za zámkem

Francouzská zahrada u divadla

Anglický park

Park u zámečku Belveder