MLŠSH 2019: Koncert O Ciecho Mondo! ve Španělské konírně zámku Valtice

Kulturní akce

La Morra

O Ciecho Mondo!

8. 7. 2019, 20:00, Španělská konírna Spanish Stables

Late Medieval Music About Love, Politics And Salvation

V dvorském prostředí středověké Evropy se dennodenně mísily erotické vášně s politickými intrikami. Hudebníci byli nuceni dávat své umění do služeb šlechticů, kteří si tímto způsobem posilovali a upevňovali svůj společenský status a image. Vzhledem k tomu, že měli hudebníci přístup do soukromé sféry panovníků, zapletli se občas i do různých spiknutí či dokonce špionáže (což například pro Hermanna Polla, údajného vynálezce cembala, skončilo skutečně tragicky). A tak uprostřed těchto her pěli chvály na své chlebodárce, zoufali si nad zradou či neopětovanou láskou či vyjadřovali naději ve své vlastní spasení. Soubor LA MORRA přináší po několika staletích jejich hlasy znovu k uším posluchačů.

The courts of late medieval Europe have seen erotic passion intermingle with political intrigue on a daily basis. Musicians found themselves having to put their art in service of their patrons, whose image and status was thus additionally strengthened and confirmed. Since they had access to the private sphere of the rulers, musicians occasionally became entangled in plots and even espionage (for Hermann Poll, the alleged inventor of the harpsichord, this ended really badly). Amidst the game, they sung the praise of their lords, deplored the unrequited love and betrayal, but also expressed hope for their own salvation. Centuries later, LA MORRA makes their voices audible again.

Účinkují / performing: Guillaume de Machaut, Antonello Marot da Caserta, Antonio Zacara da Teramo, Paolo da Firenze, Petrus Wilhelmi de Grudencz, Mikolaj Radomski, Johannes Ciconia and anonymous composers

Řídí / direction: Corina Marti & Michal Gondko

Vstupenky v předprodeji zde, aktuální informace na stránkách pořadatele.