Barokní slavnosti FESTE TEATRALE na zámku Valtice

Společenské akce

 • Valtice ()
 • 1. 9. 2018
 • 11.00–23.00
 • Vstup zdarma

IV. ročník barokních slavností FESTE TEATRALE proběhne po celém areálu zámku v sobotu 1. září 2018.

Festival zaplní zámecký areál od 11:00 do 23:00. Program vyvrcholí slavnostním barokním ohňostrojem ve 21:00 na zámecké louce a posezením s cimbálovou muzikou na vnitřním nádvoří zámku do pozdního večera. 

Návštěvníky čeká bohatý program se zpěvy, tanci, workshopy, hudebními vystoupeními na dobové nástroje po celý den po celém zámeckém areálu a také slavnostní operní představení v zámeckém divadle.

Většina programu FESTE TEATRALE bude probíhat v prostorách před zámeckými schody, na čestném nádvoří u kašny, na vnitřním nádvoří a v zámecké kapli. Zapojena bude také Bylinková zahrada, zámecká vinotéka a samozřejmě barokní divadlo, kde kromě volně přístupného programu bude slavnostně uvedena opera Nové nedělňátko, anotace zde. Večerní program obstará hra s ohni v zámeckém amfiteátru ve 20:00, barokní ohňostroj za zámkem ve 21:00 a cimbálová muzika k tanci i poslechu na vnitřním nádvoří až do 23:00. 

V prostorách zámeckého dvora a přilehlé Španělské konírny proběhnou od 11:00 do 18:00 ZÁMECKÉ HRÁTKY Rodinných pasů s pestrým programem pro rodiny s dětmi.

Program:

11:00 zahájení slavnostní fanfárou před zámkem, 11:00 - 21:00 v areálu zámku - Zdeněk Bouchner, trubač

11:00, 16:00 před zámkem - Lukáš Šimon, chůdy

11:15 čestné nádvoří, 14:15 před zámkem - Kašpar Klepal, žonglování

13:00 čestné nádvoří, 14:45 vnitřní nádvoří - Ondřej Holba, pierot

12:45, 14:00, 15:00, 17:00, 17:45 čestné nádvoří - provazochodkyně Kristýna Tvrdíková, provazochodectví, akrobacie, žonglování

12:00, 16:15 před zámkem, 14:00 Bylinková zahrada - historické hry a myší dostihy Wagabundus Collective

11:30, 13:15, 15:15 před zámkem - sopranistka Jana Šelle a smyčcový kvartet

Jana Šelle. Sopranistka, zpěvačka komorního sdružení "Harfa a múzy, tvoří hudební umělecké projekty, jako lektorka vědomého dýchání organizuje semináře práce s hlasem, dechem, zpěvem, je autorkou uměleckého projektu "Zpívající nádraží  2016", jelikož hudba proměnuje svět a činí veřejný prostor vlídným.
Dlouhodobě se zabývá studiem hlasu jako nástroje lidkého prožívání a zpěvu jako prostředku k uvolnění emočního napětí. V následování vlastnîho dechu vidí cestu k vnitřní spokojenosti. Je patronkou Aktivačního centra pro postiženou mládež "JSME TADY o.p.s. Přerov", podporovatelkou Mezinárodní mateřské školy Montessori, Vídeňská 2, Olomouc.

Hanácké kvartet - Hudba s láskou. Hanácké kvartet vznikl na přelomu roku 2016/2017 a jeho členy jsou hráči působící v Moravské filharmonii Olomouc. Kromě klasického repertoáru hraje i aranže populárních písní, kterými dokáže zpříjemnit jakoukoliv kulturní událost. Hanácké kvartet je také hlavním doprovodným tělesem klarinetisty Vojtěcha Pospíšila, se kterým nastudovalo klarinetová kvinteta W.A.Mozarta, A Rejchy a O.Kukala. Hraje ve složení Štěpánka Davidová, Daniel Nagy, Pavel Hána a Jiří Fajkus. 

 

12:30, 15:30, 17:30 vnitřní nádvoří - Kateřina Štěpánková, Alexandra Vostrejžová - harfa a zpěv

Harfistka Kateřina Štěpánková a zpěvačka Alexandra Vostrejžová. Dvě studentky konzervatoře, které se rozhodly pro hudební dráhu a svoje nadšení pro hudbu vyjadřují především rozmanitým hudebním repertoárem a upřímným projevem. 

12:30, 14:00 čestné nádvoří, 15:45 Bylinková zahrada, 17:00 divadlo - Jindřich Macek, loutna - Loutnová hudba v proměnách času

Jindřich Macek - lounta

Loutnové skladby z období gotiky, renesance, baroka i vlastní tvorba Jindřicha Macka přináší klid, harmonii a prostor k zamyšlení…

12:00 vnitřní nádvoří, 13:00 divadlo, 14:00 Bylinková zahrada, 16:00 čestné nádvoří - Markéta Böhmová, zpěv & Richard Závada, theorba

Canzone baroche. Ochutnejte s námi hudbu raně barokní Itálie plné živelných rytmů i lkavých melodií. Za doprovodu theorby Richarda Závady zazpívá sopranistka Markéta Böhmová.

Anonym: Ciaccona di paradiso e d'inferno
J.H.Kapsberger: Toccata Arpeggiata
G.Caccini: Amarilli
G.Caccini: Odi Euterpe
J.H.Kapsberger: Canario
J.H.Kapsberger: Felici gl'animi

 

12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 17:45 - zámecká kaple - Jana Havlíčková, varhany

 • 12:15 Jana Havlíčková – varhany (Händel, Bach, Vivaldi, Clark)
 • 13:15 Jana Havlíčková – varhany (Michna, Kuchař, Mozart, Händel)
 • 14:15 Jana Havlíčková – varhany (Händel, Schubert, Dvořák, Clark)
 • 15:15 Jana Havlíčková – varhany (Händel, Michna, Schubert, Bach, Kuchař)
 • 16:15 Jana Havlíčková – varhany (Händel, Schubert, Kuchař, Michna)
 • 17:15 Jana Havlíčková – varhany (Händel, Bach, Vivaldi, Clark)
 • 17:45 Jana Havlíčková – varhany (Michna, Kuchař, Mozart, Händel)

12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45 - zámecká kaple - trio Ensemble Leo Marci. Obsazení: Markéta Čechová - cembalo, Mélusine de Pas - viola da gamba, zpěv, Alžběta Chlubnová - zobcová flétna.

 

11:00 - 18:00 Zámecký dvůr a Španělská konírna - Zámecké hrátky s Rodinnými pasy

13:00, 15:00, 17:00 - Vnitřní nádvoří - Geisslers Hofcomoedianten

J. A. Komenský / Geisslers Hofcomoedianten
Orbis pictus

Několik obrazů ze slavné učebnice učitele národů v pouliční úpravě pro zvídavý (o)kruh diváků.
Mini inscenace na chůdách rozehrávající barokně-moralistní písemné prameny. Variace na několik hesel z přelomové obrázkové encyklopedie J. A. Komenského Orbis Pictus (1658).
Režie: Petr Hašek
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová
Hrají: Martin Bohadlo, Kristýna Matěj Dámová/Ivana Machalová, Claudia Eftimiadisová, Aleš Pospíšil
Délka představení: 15 minut
 

13:30, 16:00, 18:30 - Vnitřní nádvoří - Alla Danza Brno - Baroque

Alla Danza Brno - Baroque

Taneční soubor Alla Danza Brno – Baroque se věnuje rekonstrukcím historických tanců z období baroka. Pod uměleckým vedením Mgr. Františka Dofka se specializuje na tance francouzského stylu „la belle danse“ nebo „la danse noble“ (tzn. tanec krásný či vznešený) spojený zejména se dvorem Ludvíka XIV. a jeho následníka Ludvíka XV.

Umělecká činnost souboru zahrnuje interpretaci společenských a divadelních barokních tanců zrekonstruovaných dle dochovaných dobových zápisů ze 17. a 18. století - tzv. Bouchamp-Feuilletových tanečních notací, věnuje se i vlastní choreografické tvorbě v dobově poučeném stylu. Alla Danza Brno-Baroque spolupracuje s předními zahraničními odborníky na historické tance a dobovými hudebními ansámbly. Pravidelně vystupuje na Barokní noci na zámku Český Krumlov, Hudebním festivalu Znojmo, Feste Teatrale na zámku Valtice, či v rámci programu Západočeské baroko. 

 • 13:30 Ukázky barokních tanců  "la belle danse"  
 • 13:45 Výuka barokních tanců pro veřejnost
 • 16:00 Ukázky barokních tanců "la belle danse"  
 • 16:15 Výuka barokních tanců pro veřejnost
 • 18:30 Barokní tance na evropských dvorech aneb jak se tančilo v době baroka

 

13:30, 14:30, 15:30 - Čestné nádvoří, 16:15 - Bylinková zahrada, 17:15, 18:00 - Před zámkem - Divadlo e-Million

Divadlo na chůdách pro děti a dospělé. Herci na chůdách v pestrobarevných kostýmech motýlů „poletují“ po ulici či náměstí, aby tu a tam zahalili diváky do svých křídel a zažertovali s nimi, nebo v kejklířských kostýmech mávají prapory nad hlavami návštěvníků.

 • 13:30 - Čestné nádvoří, kašna - chůdaři "Motýli"
 • 14:30 - Čestné nádvoří, kašna - chůdaři "Házení kroužků"
 • 15:30 - Čestné nádvoří, kašna - chůdaři "Bubeníci"
 • 16:15 - Bylinková zahrada - chůdaři "Motýli"
 • 17:15 - Před zámkem - chůdaři "Motýli"
 • 18:00 - Před zámkem - chůdaři "Bubeníci"

 

13:30 a 16:30 vinotéka, 15:00 čestné nádvoří, 18:00 vnitřní nádvoří - Ivana Vítková, flétna & Barbora Hulcová, theorba

 

14:00 - 21:00 areál zámku - prezentace autorských historických oděvů z 18. století Šaruš History Fashion z ateliéru Šárka Tóthová

 

18:00 zámecké divadlo - zpěvohra Nové nedělňátko - slavnostní opera, bližší informace zde, jediná placená část programu, vstupné 300,- Kč

 

19:00 - 23:00 vnitřní nádvoří - cimbálová muzika Veroniky Svačinové

 

20:00 zámecký amfiteátr - Teatro Comico - Legenda o hořícím peří, divadlo s maskami a ohni

21:00 za zámkem - ohňostroj Pocta baroku na hudbu Františka Xavera Richtera a Georga Friedricha Händela (Wassermusik)

Na vnitřním nádvoří bude možnost zakoupení občerstvení a valtických vín. Vstup na všechny atrakce je zdarma, vyjma opery Nové nedělňátko v 18:00 v zámeckém divadle.

Změny programu vyhrazeny.