Flétnový koncert v kapli zámku Valtice

Kulturní akce

Henckeovy barokní varhany Valtice 2018

XII. ročník koncertního cyklu

Jazzové improvizace flétnistky a poezie českých a amerických básníků, inspirovaných jazzovou tématikou.


V sobotu 11. srpna bude od 17:00 zámecká kaple patřit třetímu koncertu z 12. ročníku koncertního cyklu Henckeovy barokní varhany. Mluvené slovo obstará František Kreuzmann a na flétnu zahraje Lenka Kozderková.

Vstupné 100,- Kč, vstupenky k zakoupení v TIC města Valtice, toho času na hlavní pokladně zámku Valtice.