Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je světově unikátní krajinný komplex, s množstvím kulturních a přírodních památek, které můžete prozkoumat pěšky či na kole díky velkému počtu pěších i cyklo-stezek.

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 283,09 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. 

Tato oblast na pomezí Moravy a Dolních Rakous byla v průběhu 18. a 19. století knížecím rodem Lichtenštejnů zformována do podoby přírodního parku. Zahrnuje množství kulturních i přírodních památek, včetně nejvyšší kategorie národních.

Kromě obcí ValticeLednice (spojeny Bezručovou alejí z roku 1715) a Hlohovec jsou významnými krajinotvornými celky uměle vysázený Boří les a Lednické rybníky. Areál zahrnuje také lužní les při řece Dyji kolem Břeclavi.

Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou zámky LedniceValtice.

V celém areálu LVA jsou roztroušené drobné stavby, tzv. salety:

·        Apollónův chrám

·        Belvedér

·        Dianin chrám

·        Hraniční zámeček

·        Janův hrad

·        Kaple sv. Huberta

·        Kolonáda na Rajstně

·        Lovecký zámeček

·        Maurská vodárnaAkvadukt a

·        Minaret v lednickém zámeckém parku

·        Nový dvůr

·        Obelisk

·        Rybniční zámeček

·        Tři Grácie

·        Zámeček Lány

·        Zámeček Pohansko

 

Archeologická naleziště v Lednicko-valtickém areálu:

·        staroslovanské hradiště Pohansko

·        hradiště u Nejdku

·        tvrziště Aloch

 

Přírodní památky a rezervace:

·        NPP Pastvisko u Lednice

·        NPP Rendez-vous

·        NPR Lednické rybníky

·        NPR Slanisko u Nesytu

·        PP Kamenice u Hlohovce

·        PP Jezírko Kutnar

·        PP Květné jezero

·        PR Františkův rybník

·        PřP Niva Dyje

Od roku 2003 je celý areál součástí biosférické rezervace Dolní Morava. 

 

Turistické trasy

·        červená: Kolonáda na Rajstně - Valtice - žst. Valtice-město - Rendezvous (Dianin chrám) - sv. Hubert - Tři Grácie - Nový Dvůr - žst. Lednice-rybníky - Lednice - Bulhary - dále do Šakvic

·        modrá: žst. Valtice-město - Hlohovec - Hraniční zámeček - Sedlec - dále do Mikulova

·        zelená: žst. Boří Les - Pohansko - žst. Břeclav - zámek Břeclav - Kančí obora - Janův hrad - zámecký park Lednice - Lednice

·        žlutá 1: žst. Břeclav - zámek Břeclav - Kančí obora - sv. Hubert - Hlohovec - Hraniční zámeček - Rybniční zámeček - žst. Lednice-rybníky - Apollonův chrám - U Apolla

·        žlutá 2: Lednice - Lovecký zámeček - Ladenský most - dále do Podivína

 

Výše uvedené informace jsou převzaty ze stránek https://cs.wikipedia.org/wiki/Lednicko-valtick%C3%BD_are%C3%A1l