Omezení dopravy ve Valticích

Od 6. května do 17. června 2024 je ve Valticích ohlášena uzavírka hlavní silnice a průtahu městem Valtice.

Veškeré informace jsou na webu města, včetně uvedení doporučených objízdných tras.

Správa zámku Valtice nemá jiné informace než ty, které jsou uveřejněné na webové stránce Města Valtice. Věříme, že i přes dopravní komplikace si najdete čas na návštěvu valtického zámku. Provoz zámku ani dalších služeb v areálu nebude nijak omezen.