Ukončení rekonstrukce čelní fasády zámku Valtice

Zámek Valtice zaznamená během letošního léta výraznou změnu. Po 14 měsíční rekonstrukci zmizí lešení z jeho čelní fasády. V nákladu 46,8 milionu korun byla opravena část pláště zámeckého paláce včetně střechy, komínů a všech zdobných prvků, které sem kdysi dal umístit vládnoucí lichtenštejnský kníže.

Rozsah někdejší rezidence vládnoucího knížete je omračující, takže část objektu zůstává v havarijním stavu a na potřebné opravy dosud čeká. Zámek, který se dotýkal železné opony, byl desítky let na okraji zájmu a velkorysou opravu, jejíž první část díky prostředkům Ministerstva kultury proběhla, již nezbytně potřeboval.

I když se jedná pouze o první etapu prací důležitých pro důstojný a bezpečný provoz této světové památky, bude její dokončení spojeno s malou slavností na dvoře a čestném nádvoří valtického zámku. Všichni, kdo se chtějí potěšit novým dílem, jsou srdečně zváni ve středu 14. srpna od 19 hodin. Na programu bude od 19:00 cimbálová muzika Veroniky Svačinové, vystoupení sólistky opery Národního divadla Marie Fajtové s doprovodem a především od 21:00 slavnostní barokní ohňostrojná iluminace světoznámého ohněstrůjce Ivana Martínka na čestném nádvoří. Za zvuků barokní hudby před zámeckým palácem se spustí ohňová kola, působivé světelné efekty a ohňopády, kterými přivítáme obnovenou tvář výjimečné stavby.

Opravou čelní fasády a střechy severního traktu zámeckého paláce byla završena první etapa oprav pláště valtického zámku. V současnosti také probíhá oprava východního předzámčí za 40 miliónů, ve kterém bude po dokončení pokračovat provoz hotelu, a obnova desítky komnat ve druhém nadzemním podlaží zámeckého paláce, ve kterých bude instalován další zámecký okruh. Současným hlavním okruhem projde po historických barokních parketách ročně bezmála 70 000 návštěvníků a je nezbytné, aby tento dlouhodobě neudržitelný nápor turistů byl v zámku rozptýlen do více tras.

Celkový počet platících návštěvníků valtického zámku dosáhl v loňském  roce 194 000 návštěvníků a Valtice se tak staly pátým nejnavštěvovanějším objektem v rámci NPÚ.

Na konci příštího roku bude dokončena oprava zámečku Belveder, který bude turistům zpřístupněn vůbec poprvé v historii. Poslední etapa rekonstrukce Belvederu by měla být zahájena ještě letos a bude stát kolem devíti miliónů korun.

Informace o stavbě

 • Stavba se týkala pouhé čtvrtiny hlavní zámecké budovy
 • Lešení z příkopu sahalo do výšky 52 m, což je výška 18-ti patrového domu a jen o 10 metrů níže než je výška Minaretu v Lednici
 • Plocha lešení byla 6.640 m2, tedy stejně jako plocha jednoho fotbalového hřiště
 • Plocha opravených fasád a štukové výzdoby byla cca 2.800 m2, což je plocha 10 tenisových dvorců
 • Bylo opraveno 68 oken a okenic a kovaná mříž ve vstupní bráně do zámeckého paláce
 • Na střeše bylo vyměněno 54.000 tašek bobrovek, 10.760 běžných metrů střešních latí, plochu rekonstruované střechy tvoří 1.251 m2 pálené krytiny, což by vystačilo na 5 rodinných domů, a 352 m2 měděného plechu
 • Zlacená báň hodinové věže má obvod v nejširším místě 3,3 m, výšku 1,85 m, zlacena byla plátkovým ryzím zlatem, plocha zlacení činila 5,1 m2 a použito bylo ¾ kg zlata
 • Sochařská výzdoba zahrnuje 30 souborů. Na portále nad vstupní branou figury  Moudrosti a Spravedlnosti, nad nimi liechtensteinský knížecí erb s řádem zlatého rouna, a na věži alegorie Vznešenosti a Bohatství. Vše doplňují maskaron (plastický zdobný motiv v podobě lidské tváře), vázy a malé i velké trofeony
 • Hodinový ciferník je v rozměru 2,4x 2,4 metru, velká ručička měří 1,4 metru
 • V takovém stavu nebyla fasáda, střecha a další prvky na valtickém zámku k vidění více než 100 let

SZ Valtice - I. etapa revitalizace vnějšího pláště zámku - l. část

Akce je financována z rozpočtu MK ČR, program SMVS Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, identifikační číslo akce 134V131000044.

 • Celková výše nákladů: 46.800.000 Kč vč. DPH
 • Termín zahájení: 14.6.2018
 • Termín ukončení:  31.8.2019
 • Doba trvání: 14 měsíců
 • Investor: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, zastoupený: NPÚ ÚPS v Kroměříži, ředitel Ing.  Petr Šubík
 • Projektant: OMNIA projekt, s.r.o., se sídlem Vídeňská 127, 619 00 Brno, Ing. Vítek Tichý
 • Zhotovitel: Společnost pro obnovu SZ Valtice, v zastoupení Malang s.r.o., Zámečnická 90/2, 602 00 Brno
 • Odborné vedení stavby: Ing. Arch. Petr Řehořka
 • Technický dozor a koordinátor BOZP: Ing. Josef Pivoda
 • Památkový dohled: Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, PhDr. BcA. Martin Pácal
 • Technický dozor investora: Ing. Arch. Jiří Lužný