Valtice

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

Společné zasedání vlád České a Slovenské republiky na zámku Valtice

V pondělí 11. listopadu 2019 se na zámku Valtice uskutečnilo 7. společné jednání vlád České a Slovenské republiky. Vlády obou zemí jednaly o aktuálních tématech jednotlivých rezortů, společných přeshraničních projektech i prohlubování vzájemné spolupráce mezi zeměmi.

Zasedání vlád bylo zahájeno uvítacím ceremoniálem na vnitřním nádvoří zámku Valtice, kde po zaznění obou státních hymen došlo k představení delegací, po té všichni účastníci drželi minutu ticha na památku válečných veteránů. Následoval přesun do Zimní jízdárny, kde bylo společné zasedání vlád zahájeno. Po společné fotografii všech ministrů proběhla separátní jednání. Předsedové vlád zasedli v překrásně zdobené jídelně, další členové vlád v saloncích a komnatách zámeckého paláce. Pracovní oběd se konal opět v Zimní jízdárně a zasedání bylo ukončeno tiskovou konferencí předsedů vlád České a Slovenské republiky v zámeckém divadle.

Úřad Vlády České republiky o zasedání na valtickém zámku informoval zde a zde o společném prohlášení předsedů vlád. Úrad Vlády Slovenské republiky zveřejnil informace o jednání ve Valticích zde.

Reportáže České televize z jednání vlád ve Valticích jsou k vidění v regionálním zpravodajství a v hlavní zpravodajské relaci.