Nabídka pronájmu pozemků na zámku Valtice

Státní zámek Valtice nabízí možnost pronájmu pozemků.

Jedná se o nabídku pozemků (část Dvoru a balustrády) pro stánkový prodej při akci - Valtické vinné trhy. Jedná se o otevřené výběrové řízení na provozovatele, nabídky je možné posílat do 19. března 2018, bližší podmínky a informace shrnuje přiložený dokument:  

nabídka

smlouva

NPÚ je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.